Deymed Diagnostic

Innovative Leader of Diagnostic & Therapeutic Devices for Neurophysiology

Spotřební materiál SUPPORT NEWS ABOUT US CONTACT                                                

Products


48. NEUROFARMAKOLOGICKÉ SYMPÓZIUM
29.9.- 1.10.2016, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

XX. postgraduální kurz epileptologie - „Dny Jiřího Dolanského“
7.- 8.10.2016, Kongresové centrum Floret, Průhonice u Prahy

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, X. roční
21.10.- 22.10.2016, Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM
4.11.2016 - 5.11.2016, Karolinka - Horský hotel Soláň

MEDICA 2016
14.- 17.11.2016, Düsseldorf

30.ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
23.11.- 26.11.2016, Clarion Congress Hotel Praha

Vitajte:

Na trhu sa pohybujeme od roku 1998. Vďaka mnohoročným skúsenostiam vo vlastnom vývoji, výrobe, servise a predaji sme sa stali najväčším výrobcom a dodávateľom moderných EEG a EMG prístrojov v Českej republike. Usilujeme sa o to, aby naše výrobky plne zodpovedali aktuálnym potrebám lekárov a ich spolupracovníkov, preto tiež prebieha neustály vývoj softwaru aj hardwaru.

Navštívte náš nový internetový obchod:  

    http://eportal.alien.cz/



Naše zariadenie spĺňajú ako príslušné európske normy rady EN 60601, tak požiadavky nariadenia vlády 54/2015 Zb. v platnom znení (smernica 93/42 EHS). Sme tiež certifikovaní podľa ISO 13485: 2012.

Prednosti

Prednosti našich výrobkov:

» Vysoký vzorkovací kmitočet
» Bateriová prevádzka
» Izolácia optickými káblami
» Software v slovenskom jazyku
» Jednoduché ovládanie